Διαχείριση και τροποποίηση συμπεριφορών στη σχολική τάξη


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Λέξεις – κλειδιά Συμπεριφορά κανόνες θεατρικό παιχνίδι μαθησιακό συμβόλαιο παραμύθι συναισθηματική αγωγή
Ζωή Μπάστα
Περίληψη

Περίληψη

Η πειθαρχία στους κανόνες της τάξης καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχημένη διδασκαλία τόσο σε κοινωνικό όσο και σε γνωστικό επίπεδο, με άλλα λόγια επηρεάζει άμεσα την κοινωνικοποίηση των μαθητών μέσα από την εφαρμογή καλών τρόπων συμπεριφοράς και κοινωνικών κανόνων μα και το κλίμα της τάξης που επιδρά τη μετάδοση των γνώσεων στα παιδιά. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα στο να θέσουν όρια στις συμπεριφορές των παιδιών στη σχολική τάξη κι έτσι υπονομεύεται η εκπαιδευτική διαδικασία κι επιβραδύνεται η κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Συχνά, μάλιστα, αδυνατούν να ασχοληθούν με τα όρια λόγω του ότι υποχρεούνται να εστιάζουν στο γνωστικό αντικείμενο. Όμως, λόγω του ότι οι δάσκαλοι είναι κατά κύριο λόγο παιδαγωγοί, οφείλουν να «εκμεταλλεύονται» περισσότερο τον διδακτικό χρόνο και την Ευέλικτη Ζώνη προκειμένου να δείχνουν βιωματικά στα παιδιά τους κοινωνικούς κανόνες μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και, κυρίως, το κουκλοθέατρο, τη χρήση παραμυθιών, τη σύσταση συμβολαίων τιμής – συναντίληψης ή μαθησιακών συμβολαίων και τη συναισθηματική αγωγή. Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν ποιες συμπεριφορές είναι αποδεκτές και ποιες όχι και να βρίσκουν αποδεκτούς τρόπους να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, με ευαισθησία στην κουλτούρα του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος του κάθε παιδιού, το οποίο καθορίζει τον τρόπο θέασης του κόσμου από την πλευρά του και τη διδακτική παρέμβαση.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Ζωή Μπάστα

Med στην Ειδική Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικός ΠΕ70