Η συμβολή του θεραπευτικού προγράμματος TEACCH σε άτομα με αυτισμό


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Λέξεις–Κλειδιά Αυτισμός πρόγραμμα TEACCH
Γεώργιος Μουτσινάς
Περίληψη

Η παρούσα εργασία συνιστά έρευνα βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Πραγματεύεται ζητήματα εκπαίδευσης ατόμων με αυτισμό. Ο αυτισμός είναι μία εγκεφαλική νευροαναπτυξιακή διαταραχή φάσματος. Εμφανίζει γνωστικά, κοινωνικά – επικοινωνιακά και συναισθηματικά ελλείμματα και δυσλειτουργικές στερεοτυπικές συμπεριφορές. Ως μια σφαιρική και εξατομικευμένη θεραπευτική παρέμβαση γνωστικού - συμπεριφορικού χαρακτήρα, το πρόγραμμα TEACCH στηρίζεται στη δομημένη, οργανωμένη και συστηματική διδασκαλία. Περιλαμβάνει τη χωρική και οπτική δόμηση του μαθησιακού περιβάλλοντος και του εκπαιδευτικού υλικού, το ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα και το σύστημα εργασίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της συμβολής του προγράμματος TEACCH στην εκπαίδευση ατόμων με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Ανασκοπούνται οι 20 πιο πρόσφατες (2000-2014) εμπειρικές μελέτες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, διερευνώντας μαθητές προσχολικής ηλικίας, ηλικίας δημοτικού, εφήβους και ενήλικες με αυτισμό. Σημειώνεται βελτίωση της γνωστικής επίδοσης και πλειοψηφική ενίσχυση των επικοινωνιακών και προσαρμοστικών κοινωνικών δεξιοτήτων και ελάττωση της δυσλειτουργικής συμπεριφοράς των ερευνώμενων. Επίσης, καταγράφεται προώθηση της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας τους. Συμπερασματικά, το μοντέλο υιοθετείται αποτελεσματικά ανεξαρτήτως ηλικίας, προγενέστερης εκπαίδευσης ή λειτουργικότητας των υποκειμένων. Εφαρμόζεται σε ποικίλα κοινωνικοπολιτιστικά και ενταξιακά πλαίσια, πρώιμα ή μη, με την αντίστοιχη διδασκαλική κατάρτιση και τη γονική συμμετοχή, κατά πλειοψηφία με ελαττωμένο άγχος. Επιλογικά, διατυπώνονται οι μεθοδολογικοί περιορισμοί των μελετών και οι σχετικές προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Γεώργιος Μουτσινάς

Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, 1/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Δαφνούλας Ευρυτανίας