Ανίχνευση της χαρισματικότητας στα μαθηματικά: μια διερεύνηση των γνωστικών παραμέτρων με τελειόφοιτους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Λέξεις–Κλειδιά χαρισματικότητα μαθηματικά γνωστικά χαρακτηριστικά έργα.
Μαγδαληνή Μοσχογιάννη
Σοφία Παρτσαλίδου
Περίληψη

 

Περίληψη

Η έννοια της χαρισματικότητας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια,  καθώς προκύπτει η αναγκαιότητα ενσωμάτωσης των παιδιών αυτής της ομάδας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η παρούσα μελέτη, που εκπονήθηκε στα πλαίσια μιας διπλωματικής εργασίας, εστιάζει στη χαρισματικότητα στα μαθηματικά και συγκεκριμένα, εξετάζει γνωστικά χαρακτηριστικά της, όπως η πρωτοτυπία, η αφαιρετικότητα της σκέψης, η μαθηματική συλλογιστική (reasoning) και η ικανότητα επίλυσης προβλήματος. Μεθοδολογικά, χρησιμοποιήθηκαν δύο ερευνητικά εργαλεία, μια δοκιμασία με μαθηματικά έργα, στην οποία συμμετείχαν 176 μαθητές της Στ΄ Δημοτικών Σχολείων από αστικές περιοχές της Θράκης και μια ημι-δομημένη συνέντευξη με δυο μαθητές που επιλέχτηκαν με συγκεκριμένα κριτήρια και στόχευε στην περαιτέρω εμβάθυνση στο θέμα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα έργα με τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας δεν ήταν εκείνα που αναδείκνυαν γνωστικά χαρακτηριστικά της χαρισματικότητας στα μαθηματικά. Επιπλέον, μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός μαθητών διατύπωνε μαθηματική σκέψη που παρέπεμπε σε χαρισματικότητα στα μαθηματικά και μάλιστα, με ασαφή τρόπο.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Μαγδαληνή Μοσχογιάννη
Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σοφία Παρτσαλίδου
Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης