Η Τέχνη διδάσκει και διδάσκεται.


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Λέξεις κλειδιά Τέχνη Εκπαίδευση Βιωματικότητα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Πολλαπλοί Τύποι Νοημοσύνης Μαθησιακές Δυσκολίες.
Μαρία Μιχαηλίδου
Ζωή Πετρά
Περίληψη

Περίληψη

Η εισήγησή μας αφορά στη συμβολή διαφόρων ειδών τέχνης (Θέατρο, μουσική, ζωγραφική, χορός, κουκλοθέατρο κ.α.) στη μαθησιακή και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα από τις τέχνες προσφέρονται ευκαιρίες για ευαισθητοποίηση των αισθήσεων, καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικής σκέψης εισάγοντας το άτομο στις αξίες του πολιτισμού. Μέσα από μια περιπλάνηση στον κόσμο της Τέχνης στόχος είναι να αναδειχθούν τα στοιχεία εκείνα που ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει ως εργαλεία για την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών (Πολλαπλοί Τύποι Νοημοσύνης). Σύμφωνα και με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και ΔΕΠΣ προτείνεται η οργάνωση καινοτόμων διεπιστημονικών προγραμμάτων που περιέχουν καλλιτεχνικές δραστηριότητες, προαιρετικού όμως χαρακτήρα. Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα επιτάσσει προσήλωση στη διδακτέα ύλη, παραβλέποντας συχνά τον ηθικοπλαστικό αλλά και τον θεραπευτικό χαρακτήρα των τεχνών τόσο στην Τυπική όσο και στην Ειδική Εκπαίδευση. Μέσω μιας βιωματικής προσέγγισης της γνώσης, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να σκέφτονται αναφορικά με τον κόσμο αλλά και να δρουν μέσα σε αυτόν,  καλλιεργώντας έτσι, δεξιότητες γνωστικές, επικοινωνιακές και συναισθηματικές. Για τους παραπάνω λόγους, ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος ως διαχειριστής της καλλιτεχνικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να διαμεσολαβεί, να ενορχηστρώνει και να διεγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.