Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων με αυτισμό ή/και νοητική αναπηρία: Οι αντιλήψεις των γονέων


Δημοσιευμένα: Mar 6, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
αυτισμός νοητική αναπηρία σεξουαλική διαπαιδαγώγηση αντιλήψεις γονέων
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ
Περίληψη

Σημαντικό κομμάτι της διαπαιδαγώγησης, των ατόμων με αυτισμό ή/και νοητική αναπηρία, αποτελεί η ενημέρωση με τους κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους εκδήλωσης της σεξουαλικότητας καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησης αυτών των κανόνων (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2001). Ακόμη, έχει ως στόχο να αναπτύξει και να ενισχύσει τη δυνατότητα των παιδιών και των εφήβων να κάνουν συνειδητές, ικανοποιητικές, υγιείς και πλήρεις σεβασμού επιλογές σχετικά με τις σχέσεις, τη σεξουαλικότητα, τη συναισθηματική και τη σωματική υγεία. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δεν ενθαρρύνει τα παιδιά και τους εφήβους να έρθουν σε σεξουαλική επαφή αλλά προσπαθούν να τους ενημερώσουν (European Expert Group on Sexuality Education, 2015). Επομένως γονείς και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενημερωθούν για τις χαρακτηριστικές και ασυνήθιστες σεξουαλικές συμπεριφορές.

Η παρούσα έρευνα αναφέρεται στα αποτελέσματα μίας ποιοτικής έρευνας που έγινε με την βοήθεια ημιδομημένων συνεντεύξεων από 10 γονείς με παιδιά και εφήβους με αυτισμό ή/και νοητική αναπηρία. Το δείγμα επιλέχθηκε σύμφωνα με την θεωρία των μη πιθανοτήτων και αποτέλεσε δείγμα σκοπιμότητας. Παράλληλα η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση (IPA) που σκοπό είχε την συν-οικοδόμηση του νοήματος και όχι την μέτρηση. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικό Συγγραφέα
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια MEd Πανεπιστημίου Λευκωσίας