Η Σχέση της Χαρισματικότητας και των Ψυχολογικών Δυσκολιών


Δημοσιευμένα: Mar 6, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
χαρισματικότητα ευφυία ψυχολογικές διαταραχές υπαρξιακή κατάθλιψη
ΜΑΡΙΑ ΤΡΑΙΦΟΡΟΥ
Περίληψη

Είναι γεγονός ότι οι χαρισματικοί μαθητές παρουσιάζουν εξαιρετικές ικανότητες και επιδόσεις, που απέχουν παρασάγγας από εκείνες των συνομηλίκων τους. Η διαφορετικότητα γίνεται αντιληπτή τόσο από το χαρισματικό άτομο, όσο και από τον περίγυρο του, γεγονός που συχνά δημιουργεί συναισθήματα μοναξιάς και οδηγεί στην συναισθηματική απομόνωση. Λόγω της διαφορετικότητας αυτής, η κοινωνία θεωρεί ότι η χαρισματικότητα συνοδεύεται από κατάθλιψη, αυτοκτονικές τάσεις ή άλλες ψυχολογικές δυσκολίες και ψυχικές διαταραχές. Επιπλέον, η άποψη ότι τα χαρισματικά άτομα τείνουν να διερωτώνται για τα υπαρξιακά, “μεγάλα” ερωτήματα έχει οδηγήσει την σύνδεση των χαρισματικών ατόμων με την υπαρξιακή κατάθλιψη.

Η έρευνα έχει ως στόχο να διερευνήσει την σχέση μεταξύ χαρισματικότητας και ψυχολογικών διαταραχών και κατά πόσο η συσχέτιση τους ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα. Θέτει ως ερώτημα το αν το χαρισματικό παιδί είναι πιο επιρρεπές στην ανάπτυξη ψυχολογικών διαταραχών σε σχέση με τα μη χαρισματικά παιδιά. Τέλος, εξετάζει αν τα χαρισματικά άτομα είναι πιο ευάλωτα στην εμφάνιση της υπαρξιακής κατάθλιψης.

Το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση και οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει ομόφωνα στο αν τα χαρισματικά παιδιά έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν ψυχολογικές διαταραχές σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ωστόσο, όλες συμφωνούν στο γεγονός ότι το περιβάλλον μέσα στο οποίο ανήκει το χαρισματικό άτομο παίζει ίσως τον πιο ουσιαστικό ρόλο για την ομαλή ένταξη στο σύνολο και την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη που το άτομο θα χρειαστεί.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικό Συγγραφέα
ΜΑΡΙΑ ΤΡΑΙΦΟΡΟΥ

Καθηγήτρια Αγγλικών