Διερεύνηση των συναισθηματικών δυσκολιών μητέρων παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες


Δημοσιευμένα: Μαρ 6, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Μαθησιακές Δυσκολίες συναισθηματικές δυσκολίες στρατηγικές Ερωτηματολόγιο Γ.Υ- 28
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΖΩΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ
Περίληψη

Σκοπός της παρούσας προσέγγισης είναι η διερεύνηση των συναισθηματικών δυσκολιών που βιώνουν οι μητέρες παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες αλλά και οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν για να καταπολεμήσουν αυτές τις δυσκολίες. Οι τελευταίες καταγράφονται με το ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας- 28, ενώ η διερεύνηση των στρατηγικών που χρησιμοποιούν για να καταπολεμήσουν τις τυχόν συναισθηματικές τους δυσκολίες προκύπτει μέσα από τη διαδικασία της συνέντευξης. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 20 μητέρες παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολιές και 20 μητέρες παιδιών τυπικής ανάπτυξης, ενώ 5 μητέρες παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες υποβλήθηκαν επιπλέον στη διαδικασία της συνέντευξης. Τα συμπεράσματα της προσέγγισης δείχνουν ότι κάθε μητέρα χρησιμοποιεί διαφορετική στρατηγική προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συναισθηματικές δυσκολίες που βιώνει. Οι στρατηγικές που καταγράφηκαν είναι οι εξής: συζήτηση με κοντινά πρόσωπα και συγγενείς, συμβουλές από τους θεραπευτές του παιδιού, θετική στάση απέναντι στο πρόβλημα, η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση και τέλος η απώθηση από τις σκέψεις. Παράλληλα αναφέρθηκαν συναισθήματα όπως άγχος, θλίψη, αμηχανία, φόβος, θυμός. Αυτά είναι κυρίως και τα συναισθήματα που βίωναν οι μητέρες πριν τη διάγνωση και την παρέμβαση. Μετά τη διάγνωση και την παρέμβαση, το μεγαλύτερο ποσοστό των μητέρων ένιωσε ανακούφιση και χαρά, κυρίως για τα αποτελέσματα που είδαν στην πρόοδο των παιδιών τους.   

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ma Special Educational  Needs

ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διδάσκων Metropolitan College 

ΖΩΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ
Σχολική Σύμβουλος, 21η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής