Πρόταση εκπαιδευτικού προγράμματος χαρισματικών μαθητών στην Ιστορία


Δημοσιευμένα: Μαρ 6, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
χαρισματικοί μαθητές εκπαιδευτικά προγράμματα εμπλουτισμένο πρόγραμμα κριτική σκέψη επίλυση προβλήματος
ΕΙΡΗΝΗ-ΖΩΗ ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ
Περίληψη

Οι χαρισματικοί μαθητές αναγνωρίζονται από τις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες ως άτομα που χρειάζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιασμένα με βάση τις ανάγκες και τις ικανότητές τους. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται προγράμματα που απευθύνονται σε χαρισματικούς μαθητές και έχουν εφαρμοστεί σε πολλές χώρες και διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Θα παρουσιαστεί το Προσαρμοσμένο στο Πρόγραμμα Μοντέλο της Van Tassel Baska  ( Integrated Curriculum Model – ICM,1986) το οποίο δίνει έμφαση  στη διαφοροποίηση σε τρία επίπεδα. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει πλήρως αναπτυχθεί και έχει συσχετιστεί με το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών ( The Integrated Curriculum Model (ICM), Joyce Van Tassel- Baska , Susannah Wood The College of William&Mary, 2009). Στη συνέχεια παρουσιάζεται το Μοντέλο των τριών σταδίων του Πανεπιστημίου του Purdue ( The Purdue Three-stage Enrichment Model for Elementary Gifted Learners (PACE),1973) που είναι σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χαρισματικών μαθητών. Τα δύο αυτά μοντέλα εφαρμόζονται στις Η.Π.Α. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μια πρόταση προγράμματος με κύριο άξονα την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης , βασισμένο στο Μοντέλο του Λογικού επιχειρήματος (Paul’sReasoningModel, 1992 ) και στους οκτώ παράγοντες της παραγωγικής σκέψης που αυτό περιγράφει. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές 11-12 ετών που έχουν αξιολογηθεί ως χαρισματικοί και αποτελεί εμπλουτισμένο πρόγραμμα στο μάθημα της Ιστορίας. Το πρόγραμμα της παρούσας πρότασης ολοκληρώνεται σε έξι δίωρες συναντήσεις και θα μπορούσε να ενταχθεί είτε στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του γενικού σχολείου είτε να πραγματοποιηθεί σε εξωσχολικές συναντήσεις. Στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην επίλυση προβλήματος και  το περιεχόμενό του αφορά στην ιστορική περίοδο της Τουρκοκρατίας στον ελλαδικό χώρο.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
ΕΙΡΗΝΗ-ΖΩΗ ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΥ
Φιλόλογος
ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΗ
 Φοιτήτρια
ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ, ΕΚΠΑ
Διδάκτωρ Πανεμιστημίου Αθηνών