Η τεχνική της αυτονομίας και η αρχή της εμβάθυνσης στην εκπαίδευση χαρισματικών μαθητών μέσα από ένα μάθημα με θέμα το νερό.


Δημοσιευμένα: Mar 6, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
αυτονομία εμβάθυνση και εμπλουτισμός ενεργητική μάθηση εκπαίδευση χαρισματικών μαθητών
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΩΠΟΔH
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΚΕΛΛΥ ΛΑΓΟΥ
Περίληψη

Στα πλαίσια προγράμματος εμπλουτισμού της Χαρισμάθειας για χαρισματικούς μαθητές (Β΄- ΣΤ' δημοτικού) σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα μάθημα με θέμα τον κύκλο του νερού. Ο σχεδιασμός έγινε με τις αρχές του εμπλουτισμού και της εμβάθυνσης και ως προς τον εμπλουτισμό κινηθήκαμε σε τρία διαφορετικά επίπεδα: Το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος που αφορά το νερό συνδέθηκε διαθεματικά και με νέες πληροφορίες (εμπλουτισμός περιεχομένου). Επικεντρωθήκαμε σε ανάπτυξη δεξιοτήτων (αναλυτική και δημιουργική σκέψη, επικοινωνία και συνεργασία, γραμματισμός της πληροφορίας), όπως περιγράφεται στο δεύτερο επίπεδο εμπλουτισμού. Τέλος, το μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος έγινε με αυτονομία στη μάθηση, η οποία προετοιμάζει τους μαθητές για ενασχόληση με προσωπικό σχέδιο εργασίας (τρίτο επίπεδο εμπλουτισμού), αλλά και αποτελεί μέσο διαφοροποίησης του μαθήματος σε μία πολυεπίπεδη τάξη.  Οι μαθητές δούλεψαν ομαδικά, σε ένα πλαίσιο με στοιχεία παιχνιδιού (gamification) και εμβάθυναν στο περιεχόμενο ανακαλύπτοντας τις σχέσεις ανάμεσα στις ιδιότητες του νερού, τον κύκλο του και τη βιολογία. Τέλος, ένα δεύτερο επίπεδο εμβάθυνσης επιτεύχθηκε με την αναγωγή του βασικού στόχου του μαθήματος (κύκλος του νερού και φυσικές καταστάσεις της ύλης) στην έννοια του συστήματος, μέσα από πειραματικές επιδείξεις.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικά Συγγραφέων
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΩΠΟΔH
Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΧΑΡΙΣΜΑΘΕΙΑ
Υπεύθυνος εκπαιδευτικών προγραμμάτων Χαρισμάθειας
ΚΕΛΛΥ ΛΑΓΟΥ
Ψυχολόγος