Ο εκπαιδευτικός ως ηγέτης ενός αποτελεσματικού και ανοιχτού σχολείου


Δημοσιευμένα: Μαρ 6, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαιδευτικός-ηγέτης ηγεσία ένταξη διαχείριση κρίσεων
ΣΟΦΙΑ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΛΥΖΟΥ
Περίληψη

Η παρούσα εργασία στοχεύει στον εντοπισμό των χαρακτηριστικών εκείνων που προσδιορίζουν τον εκπαιδευτικό που εμφανίζει ηγετική συμπεριφορά. Για τον σκοπό αυτό, η έννοια του ηγέτη – εκπαιδευτικού, θα εξεταστεί μέσα από τους ρόλους του στο ανοιχτό και αποτελεσματικό σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετηθεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως ηγέτη στο ανοιχτό σχολείο – το οποίο αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον του και, αντίστοιχα, ο ρόλος του ως ηγέτης στο αποτελεσματικό σχολείο – το οποίο πετυχαίνει τους σκοπούς του. Και στις δυο περιπτώσεις, θα διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά που ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει, ώστε να συνεισφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην επίτευξη των σκοπών και των λειτουργιών του σχολείου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις δεξιότητες που απαιτούνται για την διαχείριση κρίσεων στη σχολική μονάδα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
ΣΟΦΙΑ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΜΑ
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΛΥΖΟΥ
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ