Τα άτομα με κινητικές αναπηρίες σε μυθιστορήματα ελληνικής παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας


Δημοσιευμένα: Μαρ 6, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
κινητική αναπηρία κοινωνικοί θεσμοί μυθιστόρημα παιδική και εφηβική λογοτεχνία
ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΚΑΡΠΑ
Περίληψη

Στόχος της έρευνας αποτελεί η μελέτη του τρόπου απεικόνισης της κινητικής αναπηρίας σε μυθιστορήματα παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας. Στο πρώτο μέρος, αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο και επιχειρείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω στις έρευνες - διεθνείς και ελληνικές - που εξετάζουν τον τρόπο απεικόνισης ηρώων με κινητικές αναπηρίες στην παιδική λογοτεχνία. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας, δηλαδή, η στάση των κοινωνικών θεσμών (οικογένεια, κοινωνικός περίγυρος, συνομήλικοι, σχολείο, πολιτεία) απέναντι στα άτομα με κινητικές αναπηρίες, όπως αυτή αποτυπώνεται στα υπό μελέτη μυθιστορήματα. Η συγκεκριμένη έρευνα είναι κοινωνιολογικού περιεχομένου, και για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της, χρησιμοποιείται η ποιοτική μορφή της Ανάλυσης Περιεχομένου. Υλικό της έρευνας αποτελούν επτά κοινωνικά μυθιστορήματα ελληνικής παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας τα οποία περιλαμβάνουν ήρωες με κινητικές αναπηρίες άνω και κάτω άκρων. Στα αποτελέσματα της έρευνας διαφαίνεται η διαφορά στον τρόπο διαχείρισης της κινητικής αναπηρίας από τους σύγχρονους συγγραφείς. Παρουσιάζεται απαλλαγμένη από στερεοτυπικές αντιλήψεις και προσεγγίζεται με περισσότερο σεβασμό. Η οικογενειακή συνοχή φαίνεται να επηρεάζεται άμεσα και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε όλα τα υπό έρευνα μυθιστορήματα. Ο κοινωνικός περίγυρος φέρεται μειονεκτικά και απορριπτικά απέναντι στους πρωταγωνιστές. Αντίθετα, οι συνομήλικοί τους διατηρούν υποστηρικτικό ρόλο. Η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία στο σχολείο παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Τέλος, η στάση της πολιτείας δεν έχει διαφοροποιηθεί και συνεχίζει να είναι αρνητικά διακείμενη προς τα άτομα με κινητικές αναπηρίες.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΚΑΡΠΑ

Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ70, M.Ed. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό