Ο σχολικός εκφοβισμός ως παράγοντας κινδύνου παραβατικής συμπεριφοράς στην ενήλικη ζωή


Δημοσιευμένα: Μαρ 6, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Σχολικός εκφοβισμός θύτης παραβατικότητα πρόληψη
ΖΩΗ ΣΙΟΥΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΗΣ
Περίληψη

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα με σοβαρές συνέπειες, βραχυπρόθεσμες, στη σωματική και ψυχολογική υγεία των παιδιών και μακροπρόθεσμες, στη μελλοντική τους ψυχοκοινωνική προσαρμογή ως ενήλικες. Μεγάλες διαχρονικές μελέτες στην εγκληματολογία έχουν επισημάνει τις αναπτυξιακές συσχετίσεις μεταξύ των συναισθηματικών προβλημάτων και των προβλημάτων συμπεριφοράς στην πρώιμη παιδική ηλικία και της ύστερης εγκληματικότητας των εφήβων ή των ενηλίκων. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση στοχεύει στη μελέτη της σχέσης μεταξύ του σχολικού εκφοβισμού και της παραβατικής συμπεριφοράς στην εφηβική και ενήλικη ζωή και στην ποινική αντιμετώπιση του ανήλικου δράστη από την Ελληνική Πολιτεία. Τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης δείχνουν ότι ο σχολικός εκφοβισμός είναι παράγοντας κινδύνου της παιδικής ηλικίας για εκδήλωση μεταγενέστερης παραβατικής συμπεριφοράς. Η εκφοβιστική συμπεριφορά αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης δυσμενών αποτελεσμάτων αργότερα στην ενήλικη ζωή των θυτών. Οι παρεμβάσεις γονικής κατάρτισης ενδέχεται να αποτρέψουν τόσο τον εκφοβισμό όσο και την παραβατικότητα. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν μεγάλη σημασία στην πρόληψη της εγκληματικότητας και της ψυχοπαθολογίας των εφήβων, υποδεικνύοντας ότι οι προληπτικές παρεμβάσεις που βασίζονται στο σχολείο και στην κοινότητα και εστιάζουν στον εκφοβισμό πρέπει να αποτελούν κύρια προτεραιότητα της πολιτικής δημόσιας υγείας των παιδιών, καθώς ο εκφοβισμός και η παραβατικότητα είναι συμπεριφορικές εκδηλώσεις του ίδιου κοινωνικού φαινομένου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
ΖΩΗ ΣΙΟΥΤΗ
MSc. Ιατρικής Σχολής Αθηνών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΗΣ
Δικηγόρος, MSc. Νομικής Σχολής Αθηνών, Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών.