Επίδραση της εκπαίδευσης στην εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς από ανήλικους


Δημοσιευμένα: Mar 6, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
παραβατικότητα ανήλικοι εκπαίδευση σχολικό πλαίσιο σχολική αποτυχία σχολική διαρροή
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΟΥΣΗ
ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Περίληψη

Η παραβατικότητα ανηλίκων αποτελεί μια μορφή αντικοινωνικής και παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η πρόκληση των δημόσιων αρχών. Ακριβώς, λόγω της ευρείας έννοιάς της, διακρίνεται σε βίαιες, επιθετικές αλλά και εγκληματικές πράξεις από μέρους των παιδιών και εφήβων, οι οποίες μπορεί να στρέφονται είτε προς τους άλλους, είτε προς υλικά αγαθά και περιουσία άλλων είτε προς τον ίδιο τους τον εαυτό.

Η συγκεκριμένη εργασία, μέσω της επικέντρωσης της στην εμφάνιση παραβατικών συμπεριφορών από ανήλικους, στοχεύει  να αναλύσει τους τρόπους με τους οποίους η εκπαίδευση, και πιο συγκεκριμένα το σχολικό πλαίσιο, καταστέλλει ή ενισχύει την παραβατικότητα των ανηλίκων.  Έμφαση δίνεται, επίσης, στον ρόλο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην μείωση της παραβατικής συμπεριφοράς στους ανήλικους μαθητές.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΟΥΣΗ

Φιλόλογος, ΠΕ02

ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Δασκάλα, ΠΕ70

ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΠΕ02