| More

Διερεύνηση της Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας παιδιού με Διάταραχές Αυτιστικού Φάσματος : Μελέτη περίπτωσης

Views: 222 Downloads: 164
ΜΑΡΙΑ ΜΟΣΧΩΝΗ, ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΧΑΡΙΤΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Περίληψη


Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια σκιαγράφησης του γνωστικού προφίλ των παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) στα Μαθηματικά. Η διαφοροποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των μαθηματικών επιδόσεων του παιδιού με Δ.Α.Φ. σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την πρώιμη μαθηματική επάρκεια συγκριτικά με παιδιά τυπικής ανάπτυξης, το επίπεδο των επιδόσεων του στις σχεσιακές δραστηριότητες, σε σύγκριση με τις δραστηριότητες καταμέτρησης καθώς και ο ρόλος της λειτουργίας των απεικονίσεων στη διαδικασία επίλυσης λεκτικών προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης αποτελούν πεδίο ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος καθώς συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της πρώιμης μαθηματικής επάρκειας παιδιού με Δ.Α.Φ. με έμφαση κυρίως στις γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν κατά βάση στη δημιουργία της έννοιας του αριθμού. Για τις ανάγκες διερεύνησης του παραπάνω σκοπού χρησιμοποιήθηκε ποιοτική προσέγγιση. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε χορήγηση του Κριτηρίου Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης στο υπό μελέτη παιδί. Ακόμα, χρησιμοποιήθηκε η μη-δομημένη παρατήρηση για την καταγραφή των δυσκολιών του μαθητή κατά την ολοκλήρωση των δοκιμασιών, την ενδεχόμενη ύπαρξη στρατηγικών αποφυγής αλλά και του χρόνου ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων καθώς και η δομημένη συνέντευξη σε έναν από τους γονείς του παιδιού προκειμένου να καταγραφούν τα προσωπικά χαρακτηριστικά του. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικών δυσκολιών στις σχεσιακές δραστηριότητες συγκριτικά με τις δραστηριότητες καταμέτρησης και συγκεκριμένα, δεν είχε αναπτυχθεί η ικανότητα της σειριακής αντιστοίχισης δεδομένου ότι οι ικανότητες αυτές συνδέονται με την έννοια της διατήρησης της ποσότητας. Τα αποτελέσματα της έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά με Δ.Α.Φ. διαθέτουν ένα ιδιαίτερο γνωστικό προφίλ στα μαθηματικά το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην τυπική ανάπτυξη της λογικομαθηματικής σκέψης.


Λέξεις κλειδιά


Πρώιμη Μαθηματική Επάρκεια; Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος; Προσχολική Ηλικία

Πλήρες Κείμενο:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12681/edusc.1675

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.