Απόψεις εκπαιδευτικών για το Ερευνητικό Πρόγραμμα “Καλλιεργώντας την επικοινωνιακή διάσταση της Γλώσσας στην παραγωγή γραπτού λόγου”


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Λέξεις-Κλειδιά επικοινωνιακές δεξιότητες αυθεντικά κείμενα καθοδηγούμενες εφαρμογές
Έλενα Μανιάτη
Μαρία Μάσσου
Περίληψη

Περίληψη

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται οι απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 25ης Περιφέρειας Αττικής που συμμετείχαν σε Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο “Καλλιεργώντας την επικοινωνιακή διάσταση της Γλώσσας στην παραγωγή γραπτού λόγου”, κατά το σχολικό έτος 2014-2015. Οι απόψεις τους αφορούν στο Πρόγραμμα και στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών στην παραγωγή γραπτού λόγου, στο πλαίσιο καθοδηγούμενων εφαρμογών. Στόχος του Ερευνητικού Προγράμματος υπήρξε η διερεύνηση του τρόπου αξιοποίησης από τους μαθητές γλωσσικού υλικού που είχε παραχθεί για πραγματικές επικοινωνιακές ανάγκες και χρησιμοποιήθηκε στην τάξη για την παραγωγή γραπτού λόγου. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι μέσω αυθεντικών παραγωγικών και προσληπτικών δραστηριοτήτωνπου διέπονται από επικοινωνιακή σκοπιμότητα και τοποθετούνται σε δεδομένο καταστασιακό πλαίσιο, καλλιεργούνται μεν γραμματικές και λεξιλογικές γνώσεις, με τελικό στόχο, όμως, την καλλιέργεια επικοινωνιακών πρακτικών, αντίστοιχων προς τις ανάγκες και την ηλικία των μαθητών.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Έλενα Μανιάτη

PhD, Σχολική Σύμβουλος Π. Ε. Αττικής, Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ 

Μαρία Μάσσου

MEd, Δ/ντρια 1ου Δ.Σ. Χολαργού