1η Πανηπειρωτική Ημερίδα

Δημοσιευμένα: 2022-09-16

Το Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Γ. Παπαδόπουλος, Α. Γόγουλου, Ε. Γουλή, Ε. Χούσου, Π. Ματζάκος

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δίγλωσσου Ηλεκτρονικού Λεξικού στην Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών

Δ. Ζευγώλης, Σ. Κωτσόπουλος, Α. Δούκας, Δ. Καραμπούλας, Σ. Μπουζούκη

Τεχνητή νοημοσύνη

Τ. Παγγέ, Α. Καποδίστρια