Συνδυαστική χρήση λογισμικών διαχείρισης πολυμέσων σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα αδελφοποίησης σχολείων (eTwinning)


Δημοσιευμένα: Σεπ 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
διαθεματικές δραστηριότητες eTwinning πολυμέσα audacity movie maker
Ιωάννα Χαρδαλούπα
Παναγιώτης Χατζηαντωνίου
Περίληψη

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται διαθεματικές δραστηριότητες στα γνωστικά αντικείμενα της Ξένης Γλώσσας (Γερμανικά) και της Πληροφορικής με αφορμή το ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning (www.etwinning.net). Ο κύριος διαθεματικός στόχος ήταν η παρουσίαση/επεξεργασία ενός γερμανικού τραγουδιού μέσα από την δημιουργία ψηφιακών έργων με χαρακτηριστικά πολυμέσων. Οι μαθητές επέλεξαν ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν για τις δημιουργίες τους, ειδικές εφαρμογές λογισμικού επεξεργασίας εικόνας, βίντεο και ήχου (movie maker, audacity) αλλά και το προγραμματιστικό περιβάλλον microwords pro. Στην εισήγησή μας θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία πραγματοποίησης των διαθεματικών δραστηριοτήτων με τη μέθοδο project αλλά κυρίως θα δειχθεί η γηγενής πλέον σχέση των μαθητών με την ψηφιακή τεχνολογία, που τη θεωρούν απαραίτητο εργαλείο δημιουργίας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles