«Στη Via Regia περπατώ και το Γαλέριο συναντώ»: ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη σχεδιασμένο με ΤΠΕ


Δημοσιευμένα: Σεπ 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ρωμαϊκή εποχή Θεσσαλονίκη πολυμεσικές εφαρμογές
Μαρία Γκιρτζή
Αθανασία Μπουντίδου
Περίληψη

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στη Via Regia περπατώ και το Γαλέριο συναντώ» συνιστά μια πρωτότυπη πρόταση προσέγγισης της ιστορίας και των μνημείων της ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βασίζεται σε ιστορικό σενάριο υποστηριζόμενο από πολυμεσικές εφαρμογές και σε δραστηριότητες σχεδιασμένες με λογισμικά όπως τα Hot Potatoes, Demo Builder, Quiz Builder.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles