Η συμβολή της σχολικής χρήσης ΤΠΕ στα κίνητρα των μαθητών για ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες


Δημοσιευμένα: Σεπ 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
κίνητρα μάθησης αντιλήψεις μαθητές γυμνασίου Πληροφορική παιδαγωγικές μέθοδοι
Ιωάννα Βεκύρη
Περίληψη

Στην εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα διαχρονικής έρευνας που εξέτασε την επίδραση του τρόπου διδασκαλίας της Πληροφορικής στα κίνητρα μάθησης. Μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου απάντησαν σε ερωτηματολόγια στο ξεκίνημα της Α΄ γυμνασίου καθώς και στην αρχή του επόμενου σχολικού έτους. Οι ερωτήσεις αφορούσαν τις αντιλήψεις τους για την αξία της Πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών (ενδιαφέρον, χρησιμότητα, σημασία) και τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής. Τα αποτελέσματα πολλαπλής παλινδρόμησης, στην οποία εξετάστηκε η συμβολή 4 διαστάσεων της διδασκαλίας Πληροφορικής (προώθηση της ενεργού μάθησης, διερεύνηση σύνθετων προβλημάτων, ανάδειξη των πρακτικών εφαρμογών της Πληροφορικής, και αξιοποίηση των ενδιαφερόντων των μαθητών) στην αλλαγή των αντιλήψεων αξίας, έδειξαν ότι η διδασκαλία της Πληροφορικής στο σχολείο μπορεί επηρεάσει θετικά τα κίνητρα των μαθητών εάν αξιοποιεί τα ενδιαφέροντά τους και εστιάζει σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles