«Ανταλλαγές τεράτων» μέσω διαδικτύου για νήπια


Δημοσιευμένα: Sep 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Διαδίκτυο γεωμετρία προσχολική εκπαίδευση εκπαιδευτικός σχεδιασμός
Χριστίνα Σωφρονίου
Γεώργιος Φεσάκης
Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η πειραματική μελέτη μιας περίπτωσης μαθησιακής δραστηριότητας που αξιοποιεί το διαδίκτυο ως επικοινωνιακό μέσο για τη μάθηση της γεωμετρίας. Η δραστηριότητα αποτελεί μια αναπτυξιακά κατάλληλη διασκευή για νηπιαγωγείο ενός πετυχημένου μοντέλου που ονομάζεται «ανταλλαγές τεράτων». Στην εργασία γίνεται παρουσίαση της διασκευής και ερευνητικών δεδομένων για τα λάθη και τα σχέδια των παιδιών προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητα και η μαθησιακής της αξία.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles