Τα δυναμικά περιβάλλοντα γεωμετρίας και οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί, ως μαθησιακό δίπολο αναχαίτισης μαθητικών ολισθημάτων, κατά την πραγμάτευση μέτρησης εμβαδών και των μονάδων τους


Δημοσιευμένα: Σεπ 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Cabri Geometry μονάδες μέτρησης εμβαδόν γεωμετρικοί μετασχηματισμοί
Αλέξιος Μαστρογιάννης
Αντιγόνη Τρύπα
Περίληψη

Η καθημερινή εφαρμογή και χρήση και οι πλούσιες μαθηματικές της προεκτάσεις καθιστούν τη μέτρηση του εμβαδού έννοια θεμελιώδους σημασίας. Έρευνες έχουν καταδείξει, όμως, μια σειρά από προβλήματα, δυσκολίες και παρανοήσεις, κατά τη μάθησή της. Ο αλγόριθμος εφαρμογής, η σύγχυση με την περίμετρο, η επιλογή και οι επαναλήψεις των μονάδων μέτρησης, η έλλειψη κατανόησης των εννοιών που το συνθέτουν και ο παραδοσιακός, συμπεριφοριστικός τρόπος μάθησης του σχετικού αλγόριθμου, προβάλλουν ως τα κυριότερα μαθησιακά προσκόμματα. Η παρούσα πρόταση με τη «δυναμική» ενίσχυση του Cabri Geometry και του μετασχηματισμού της μεταφοράς-μετατόπισης και μέσω δραστηριοτήτων «βιωματικού τύπου» πλακόστρωσης μιας αυλής, αποπειράται να υπερφαλαγγίσει τις παραπάνω δυσκολίες.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles