Επίδραση των μετασχηματισμών δυναμικού διαγράμματος στο συλλογισμό των μαθητών


Δημοσιευμένα: Σεπ 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας εργαλεία είδη συλλογισμού επίπεδα van Hiele
Σταυρούλα Πατσιομίτου
Αναστάσιος Εμβαλωτής
Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η επίδραση των εργαλείων δυναμικής γεωμετρίας και συγκεκριμένα της απόκρυψης /εμφάνισης, ίχνους ευθυγράμμου τμήματος και περιστροφής ως προς επιλεγμένη γωνία στην επίδραση του τρόπου συλλογισμού των μαθητών μιας ομάδας 2 ατόμων. Οι μαθητές αλληλεπιδρούν με τα εργαλεία και οδηγούνται στην επίλυση του προβλήματος αναπτύσσοντας επαγωγικό, μετασχηματιστικό και παραγωγικό συλλογισμό.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles