Μελέτη της κίνησης με χρήση βίντεο-μετρήσεων και του διαδικτύου: Μία εναλλακτική μέθοδος εισαγωγής των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Φυσικής


Δημοσιευμένα: Σεπ 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
κίνηση εργαστηριακή μελέτη δια-δικτυακές βίντεο-μετρήσεις
Μαρία Τσακίρη
Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης
Περίληψη

 Παρουσιάζεται η πιλοτική εφαρμογή διδακτικής σειράς για την πειραματική μελέτη της κίνησης με την αξιοποίηση ολοκληρωμένου εργαστηριακού περιβάλλοντος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία των βίντεο-μετρήσεων και διατίθεται στους μαθητές μέσα από το διαδίκτυο. Οι μαθητές εκτελούν τις ασκήσεις μόνοι τους από το σπίτι μέσω διαδικτυακής πρόσβασης και εργάζονται βάσει δομημένου Φύλλου Εργασίας. Τα φαινόμενα που περιλαμβάνονται στη σειρά είναι οικεία και η μελέτη τους μέσα από το περιβάλλον των βίντεο-μετρήσεων συνεισφέρει στην ενεργοποίηση των μαθητών. Η σειρά εφαρμόστηκε πιλοτικά σε πραγματικές συνθήκες. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles