Ο υβριδισμός αφήγησης και πολυμεσικού κειμένου στην υπηρεσία της κινητοποίησης σε ένα διερευνητικό ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες


Δημοσιευμένα: Σεπ 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
διερευνητική μάθηση κοινωνικές δεξιότητες κινητοποίηση κειμενικοί τύποι
Βασίλης Κόλλιας
Απόστολος Δαρόπουλος
Θανάσης Ντάβαρης
Περίληψη

Πρόσφατη έρευνα αναδεικνύει τη δυνατότητα ταυτόχρονης προώθησης υψηλών γνωστικών στόχων και στόχων κοινωνικής αγωγής κατά το συνδυασμό διερευνητικής μάθησης με ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας. Στην εργασία μας προτείνουμε τον υβριδισμό αφήγησης με περιγραφές αφενός και πολυμεσικών κειμένων αφεταίρου προκειμένου να ενισχυθεί η κινητοποίηση των μαθητών. Αναδεικνύουμε τέσσερις σημαντικούς παράγοντες για την οργάνωση του σχεδιασμού αυτού: Τη διαμόρφωση της Αρχικής Σελίδας, τη χρήση συμβάσεων της Αφήγησης και της Περιγραφής για να κρύψουμε τη δενδροειδή οργάνωση της πληροφορίας στη βάση εννοιών, την ευχέρεια στην εισαγωγή του «ξένου» κριτή στην τάξη, την ενίσχυση της ταύτισης του ήρωα-επιστήμονα με τους μαθητές. Παρουσιάζουμε την εφαρμογή των παραγόντων αυτών στη σχεδίαση περιβάλλοντος για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε μαθητές Ε και ΣΤ Δημοτικού.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles