Χρωματικός ταξινομητής με μικροελεγκτή και εκπαιδευτικές δραστηριότητες


Δημοσιευμένα: Σεπ 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
εκπαιδευτική ρομποτική χρωματικός ταξινομητής μικροελεγκτής
Νίκος Γιαννακόπουλος
Περίληψη

Οι χρωματικοί ταξινομητές εκτός από την εφαρμογή τους σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας όπως για παράδειγμα στη διαλογή τροφίμων και υλικών, αποτελούν ένα πρόσφορο έδαφος για εκπαιδευτικές δραστηριότητες με κατασκευές που χρησιμοποιούν προγραμματιζόμενους μικροελεγκτές ή διάφορα εκπαιδευτικά πακέτα ρομποτικής. H παρούσα εργασία αναφέρεται στην κατασκευή και στον προγραμματισμό ενός χρωματικού ταξινομητή με χρήση μικροελεγκτή του Basic Stamp της Parallax. Ο χρωματικός αυτός ταξινομητής έχει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται πέντε διαφορετικών χρωμάτων μπάλες του πινγκ πονγκ χρησιμοποιώντας χρωματικό αισθητήρα. Στη συνέχεια με χρήση ενός πρωτότυπου ρομποτικού βραχίονα ταξινομεί τις μπάλες ανάλογα με το χρώμα τους και σύμφωνα με τα σενάρια ταξινόμησης που δίνει ο προγραμματιστής-χρήστης. Ενδιαφέρον από εκπαιδευτική άποψη παρουσιάζουν οι αλγόριθμοι διαφορετικών σεναρίων ταξινόμησης, καθώς και το υπόλοιπο εποπτικό υλικό που μπορούν να εμπλουτίσουν βάσεις ασκήσεων για μαθήματα προγραμματισμού.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles