Εφαρμογή συνεργατικής μαθησιακής δραστηριότητας με την προσαρμοσμένη χρήση του ελεύθερου λογισμικού διαχείρισης σχολικού εργαστηρίου iTALC


Δημοσιευμένα: Σεπ 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
CSCL iTALC Συνεργατική Μάθηση
Ιπποκράτης Αποστολίδης
Θεόδωρος Κεχαγιάς
Ευγενία Ματθαίου
Περίληψη

Το άρθρο μελετά την εφαρμογή συνεργατικής μαθησιακής δραστηριότητας διά μέσου υπολογιστή και εντός του ιδίου χώρου, δηλαδή σύγχρονη και καθοδηγούμενη. Η συνεργασία υποστηρίχτηκε με το iTALC το οποίο είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα που υποστηρίζει την διαχείριση τάξης. Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε σε ένα εργαστήριο πρωτοετών φοιτητών Τμήματος Λογιστικής ΑΤΕΙ. Οι φοιτητές χωρίσθηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα ανέλαβε μία εργασία με θέμα σχετικό με το μάθημα και έμφαση στην πρακτική εφαρμογή του θέματος. Οι φοιτητές ανέπτυξαν συνεργατικές δραστηριότητες στην συλλογή πληροφοριών, την αξιολόγησή τους, την συγγραφή αναφοράς σε Microsoft Word και την παρουσίαση με χρήση του Microsoft PowerPoint ακολουθώντας συγκεκριμένες προδιαγραφές. Η δραστηριότητα διήρκεσε τέσσερα τρίωρα. Το iTALC βοήθησε στην υποστήριξη της συνεργασίας τόσο μεταξύ των εκπαιδευομένων όσο και μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων. Ακόμη οι φοιτητές ανέδειξαν πρακτικές χρήσης του εργαλείου, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες στην ομαδική εκπόνηση μίας αξιόλογης και σωστής από την άποψη των προδιαγραφών εργασίας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles