Αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος με χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού παιχνιδιού


Δημοσιευμένα: Σεπ 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
μάθηση εκπαίδευση υποκίνηση εκπαιδευτική τεχνολογία ηλεκτρονικά παιχνίδια
Κωνσταντίνος Μπαρμπάτσης
Δάφνη Οικονόμου
Ιωάννα Παπαμαγκανά
Ιωάννης Ζώζας
Περίληψη

Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της εκπαιδευτικής εφαρμογής «VRLerna». Πρόκειται για μια αλληλεπιδραστική προσομοίωση της «Οικίας των Κεράμων» (ενός σημαντικού ευρήματος του αρχαίου οικισμού της Λέρνας στην Αργολίδα η οποία αποσκοπεί στη διδασκαλία ιστορικών θεμάτων σε μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η υλοποίηση της εφαρμογής στηρίχθηκε στις προδιαγραφές ενός θεωρητικού πλαισίου για αλληλεπιδραστικά τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα με χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού παιχνιδιού, το οποίο αποσκοπεί στην πρόκληση υποκίνησης και στην ενίσχυση της μάθησης. Για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας τόσο της εφαρμογής όσο και του θεωρητικού πλαισίου διενεργήθηκε αξιολόγηση. Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν έδειξε ότι η πιλοτική εφαρμογή συνέβαλε θετικά στη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η εφαρμογή, είναι δυνατόν να προκαλέσει το ενδιαφέρον, να διασκεδάσει και να υποκινήσει ικανοποιητικά τους εκπαιδευομένους.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles