Μια διαδικτυακή υπηρεσία ελέγχου συμβατότητας ενός σχεδίου μαθήματος με το πρότυπο IMS-LD


Δημοσιευμένα: Σεπ 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
IMS LD level A B C IMS LD Validation soap web service IMS LD validator
Βησσάριος Πολύζος
Συμεών Ρετάλης
Περίληψη

Στη δημοσίευση αυτή διαπραγματεύεται η δημιουργία μιας διαδικτυακής υπηρεσίας για τον έλεγχο της συμβατότητας ενός ψηφιακού σχεδίου μαθήματος με το πρότυπο IEEE, IMS LD. Ο έλεγχος συμβατότητας αφορά όλα τα επίπεδα A,B,C του προτύπου IMS LD. Η διαδικτυακή υπηρεσία υλοποιείται σαν μια διαδικτυακή εφαρμογή εύκολα προσβάσιμη από τον κάθε ενδιαφερόμενο και επιπλέον και σαν μια υπηρεσία SOAP Web Service για να μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε εφαρμογή πελάτη (client). Η διαδικτυακή υπηρεσία έχει δημιουργηθεί με τη χρήση της PHP τεχνολογίας. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles