Για μια Σχολή Εικαστικών Τεχνών του 21ου αιώνα. Πρακτικά Συνεδρίου


Για μια Σχολή Εικαστικών Τεχνών του 21ου αιώνα (εξώφυλλο)
Δημοσιευμένα: Απρ 28, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
καλλιτεχνική-εκπαίδευση art-education
Ζωή Γοδόση
Γι΄αννης Ζιώγας
Βασίλης Μπούζας
Περίληψη

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα χρόνων από την ίδρυσή του οργάνωσε το διεθνές συνέδριο «Για μια Σχολή Εικαστικών Τεχνών του 21ου Αιώνα». Οι εργασίες του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν στην Αίθουσα «Θόδωρος Αγγελόπουλος» του Πολιτιστικού Κέντρου Φλώρινας από 12 έως 14 Μαΐου 2017. Το συνέδριο είχε ως σκοπό να διερευνήσει την τριπλή λειτουργία μιας σύγχρονης εικαστικής σχολής και τις καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις με τις οποίες η σύγχρονη εκπαίδευση στο τριτοβάθμιο επίπεδο μπορεί να αποτελέσει ένα δημιουργικό κύτταρο της καλλιτεχνικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Μια σχολή εικαστικών σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει τριπλή υπόσταση: καλλιτεχνική, εκπαιδευτική και κοινωνική. Αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο οι καλλιτέχνες του μέλλοντος διδάσκονται μεθόδους διαμόρφωσης της οπτικής εικόνας, συγκροτούνται οι εικαστικές ταυτότητες όσων συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ παράλληλα είναι ένας ενεργός πολιτιστικός και κοινωνικός χώρος.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Πρακτικά