ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΙΙ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΥΡΟΥ


Δημοσιευμένα: Dec 19, 2023
Μαρία Ιωσηφίδου
Περίληψη

Το Έργο αυτό εντάσσεται στην ενέργεια "Οδύσσεια - Πληροφορική στα σχολεία", του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του ΥπΕΠΘ. Ο βασικός φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και συνεργαζόμενοι στο έργο φορείς είναι το ΤΕΙ Κοζάνης (ΤΕΙΔΜ), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ).
Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το Εγχειρίδιο του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ, που εκδόθηκε το 1999 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με Επιστ. Υπεύθυνο του Έργου τον Αναπλ. Καθηγητή Ε.Μ.Π. Κυριάκο Ι. Σπυρόπουλο και Τεχν. Υπεύθυνο Έργου το Δ/ντη Κέντρου Η/Υ Δρ. Λουδοβίκο Τουρατζίδη.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles