ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


Δημοσιευμένα: Dec 19, 2023
Αναστασία Αβρ. Γεωργιαδου
Περίληψη

Η αποτελεσματικότητα της επιμορφωτικής δράσης κρίνεται στο μέτρο που επιτυγχάνει να τροποποιήσει τη συμπεριφορά των εκπαιδευομένων προς την επιθυμητή κατεύθυνση και να μην παρεκκλίνει σε ανεπιθύμητες κατευθύνσεις [1]. Η διδασκαλία κρίνεται επιτυχής στο βαθμό που συντελεί έτσι, ώστε να επιτευχθεί αυτό που επιδιώκει, δηλαδή οι στόχοι της. Η ενδοσχολική επιμόρφωση έχει στόχο [2] της να καταστήσει ικανούς τους εκπαιδευόμενους, σε εύλογο χρονικό διάστημα, να πραγματοποιούν διδασκαλίες αξιοποιώντας τις υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες πάνω σε εκπαιδευτικά σενάρια που έχουν σχεδιάσει, βασισμένα στις αρχές της διερευνητικής και της συνεργατικής [3] μάθησης. Η κοινότητα μάθησης σε επίπεδο των εκπαιδευτικών που διαμορφώθηκε από την εφαρμογή ενός μοντέλου ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε σχολεία του Πειραιά, θεωρούμε πως έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα και αξίζει να αναφερθεί.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles