ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ "ΘΑΥΜΑΤΑ";


Δημοσιευμένα: Dec 19, 2023
Γιώργος Μαυρογιώργος
Περίληψη

Όπως είναι γνωστό,στη Λισαβόνα ,μετά από εισήγηση της Ευρωπαικής Επιτροπής και το Συμβούλιο Υπουργών της Παιδείας, αποφασίστηκε η υιοθέτηση του προγράμματος e-Europe και e-learning, με σκοπό την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση των κρατών- μελών. Δεν πρόκειται για μια απλή εισαγωγή της πληροφορικής στην εκπαίδευση αλλά για μια ριζική αλλαγή των υφιστάμενων δομών και προτύπων διδασκαλίας και μάθησης που θα προσφέρονται στο «νέο» σχολείο της «Κοινωνίας της Πληροφορίας».

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles