Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΤΕΕ


Δημοσιευμένα: Δεκ 19, 2023
Γιώργος Σταματίου
Περίληψη

Η Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) δίνει έναν αξιόπιστο εναλλακτικό δρόμο σε όσους μαθητές αποφοιτούν από το Γυμνάσιο και δεν προτιμούν το Ενιαίο Λύκειο. Σήμερα λειτουργούν 415 Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια, σ’ όλη την χώρα, με μαθητικό πληθυσμό που αγγίζει τις 130.000. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν από την Α’ τάξη τον κύκλο σπουδών που επιθυμούν μεταξύ 15 ειδικοτήτων. Η εφαρμογή ενός προγράμματος ΤΠΕ σ’ αυτό το είδος Δ/θμιας εκπαίδευσης είναι από την φύση της μια δύσκολη και περίπλοκη υπόθεση.
Το πρόγραμμα «Λαέρτης» στα πλαίσια της ενέργειας «Οδύσσεια» απευθύνεται σε 15 ΤΕΕ που λειτουργούν στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τα Τρίκαλα και τις Σέρρες.
Αναλύοντας λοιπόν βήμα-βήμα το χώρο της ΤΕΕ εύκολα θα καταλάβουμε τη σημασία του προγράμματος «Λαέρτης» και την επιρροή που ασκούν οι ΤΠΕ στο χώρο αυτό.
Εάν θέλαμε να περιγράψουμε το «τοπίο» της ΤΕΕ σύντομα και συνοπτικά θα έπρεπε να εξετάσουμε 4 κύριους παράγοντες (Μαθητές – Εκπαιδευτικούς – Σχέση με το επάγγελμα – Εικόνα στην Κοινωνία)

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles