ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ INTERACTIVE PHYSICS ΣΤΑ ΤΕΕ. ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΕ


Δημοσιευμένα: Dec 19, 2023
Αντώνης Αντωνίου
Κωνσταντίνος Βοζίκης
Γιάννης Καλόμοιρος
Θεόδωρος Καρτσιώτης
Περίληψη

Οι Τομείς των Ηλεκτρονικών και των Ηλεκτρολόγων έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά στη διδασκαλία των φαινομένων του ηλεκτρισμού και του ηλεκτρομαγνητισμού. Εν μέρει και άλλες ειδικότητες των ΤΕΕ έχουν την ανάγκη εμβάθυνσης στις σχετικές έννοιες. Οι έννοιες αυτές βρίσκουν εφαρμογή όχι μόνο στο πλαίσιο της Φυσικής στο ΤΕΕ, αλλά κυρίως στη βασική και εφαρμοσμένη Ηλεκτρονική, στην Ηλεκτροτεχνία και στην Τεχνολογία διατάξεων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles