ΣΥΝΝΕΦΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Δημοσιευμένα: Δεκ 19, 2023
Παναγιώτης Τυροβούζης
Περίληψη

Ο τίτλος της εισήγησης είναι παραπλανητικός, η εισήγηση δεν αφορά την ανάλυση ή την επισήμανση προβλημάτων που αφορούν την εκπαίδευση όπως δικαιολογημένα θα υπέθετε κάποιος.
Η εισήγηση αφορά την δυνατότητα χρήσης online tutorials σαν συμπληρωματικών και επικουρικών μέσων , αλλά όπου το θέμα ενδείκνυται και σαν κυρίων μέσων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η λέξη σύννεφα χρησιμοποιείται μεταφορικά και έχει την έννοια των πλαισίων τα οποία χρησιμοποιούν οι σκιτσογράφοι για να περιλάβουν τους διαλόγους των χάρτινων ηρώων, αντίστοιχα σύννεφα χρησιμοποιούνται στις επεξηγήσεις των tutorials, έτσι εξηγείται ο τίτλος «σύννεφα στην εκπαίδευση».

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles