ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ "ΚΑΘΕΤΕΣ" ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ (27-3-2001 & 25-4-2001) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ (4-4-2001 & 3-5-2001).


Δημοσιευμένα: Δεκ 19, 2023
Αποστόλης Ζήβελδης
Κων/νος Κάππας
Περίληψη

παρατηρήσεων και προτάσεων που αφορούν τις πρώτες ‘κάθετες’ επιμορφώσεις καθηγητών πληροφορικής (ΠΕ19-20), στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας του έργου Ε42 της ‘ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ’.
Οι ενότητες που αναπτύσσονται στη παρούσα εισήγηση εστιάζονται :
• Στα κυριότερα αποτελέσματα των επιμορφωτικών συναντήσεων.
• Στα θέματα που επιλέξαμε να προσεγγίσουμε.
• Στις παρατηρήσεις - προτάσεις αναβάθμισης και επέκτασης του Διαδραστικού Εκπαιδευτικού Λογισμικού για Υπολογιστικά Συστήματα (Δ.Ε.Λ.Υ.Σ.), το οποίο παρουσιάστηκε αναλυτικά κατά τη διάρκεια των ‘κάθετων’ επιμορφώσεων.
Ότι αναφέρουμε ήταν καρπός της συλλογικής προσπάθειας, που έγινε από όλους τους συμμετέχοντες στις επιμορφώσεις αυτές, από την εφαρμογή και την διαφοροποίηση που υπήρξε και παρατηρήθηκε σε σχέση με τις οριζόντιες επιμορφώσεις.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles