Η "ΟΔΥΣΣΕΙΑ" ΕΝΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΤΗΣ "ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ"...


Δημοσιευμένα: Δεκ 19, 2023
Παναγιώτης Γ. Γάκης
Χρίστος Χριστακούδης
Περίληψη

Πριν από κάποια χρόνια και πιο συγκεκριμένα το 1996, υπήρχε ένα τεχνικό δελτίο. Ο τίτλος του ήταν ‘Ολοκληρωμένο Δίκτυο Σχολικής Εκπαιδευτικής Αναγέννησης’, Δίκτυα και Internet σε ελληνικά σχολεία για τη διερευνητική μάθηση, τη διδασκαλία, τον πολιτισμό και τη μάθηση! Αν προσπαθούσαμε λίγο με τα αρχικά αυτού του ελκυστικού τίτλου θα σχηματίζαμε το ακρωνύμιο του έργου ΟΔΥΣΣΕΙΑ. Στα αλήθεια πιο επιτυχής τίτλος δεν θα μπορούσε να βρεθεί! Προχωρώντας και ξεφυλλίζοντας με απορία και ενδιαφέρον τις πιο κάτω σελίδες αυτού του τεχνικού δελτίου θα εντυπωσιαζόμαστε από τους στόχους αυτού του έργου: α) δημιουργία υποδομής (σίγουρα θα έπεφτε το μάτι μας στον εξοπλισμό περί των 300 εργαστηρίων), β) εκπαίδευση εκπαιδευτικών και εφαρμογή στα σχολεία, γ) ανάπτυξη δικτυακού λογισμικού και υπηρεσιών και δ) αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Μετά το θαυμασμό μας για όλους αυτούς τους στόχους θα πλήτταμε σίγουρα διαβάζοντας ένα ολόκληρο κατεβατό από τα παραδοτέα που οφείλει να έχει ένα καλό τεχνικό δελτίο.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles