ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ)


Δημοσιευμένα: Δεκ 19, 2023
Αδάμ Λεβέντης
Αναστάσιος Οικονομίδης
Περίληψη

Σε έναν κόσμο, ο οποίος γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκος, εν μέρει και ως αποτέλεσμα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στους περισσότερους τομείς της ανθρώπινης ζωής, η απόκτηση των σωστών προσόντων από τους μαθητές στα σχολεία κρίνεται απαραίτητη, πρώτον για την επιλογή του σωστού επαγγέλματος και, δεύτερον ως βασικό εφόδιο της ζωής τους, αλλά και του χώρου εργασίας όπου είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με περίπλοκα προβλήματα. Αυτού του είδους η μάθηση βασίζεται σε συγκεκριμένες και περίπλοκες δράσεις, όπως στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών, στην αυτοκαθοδήγηση, στην συνεργατικότητα και την εποικοδομητική μάθηση. Στη μάθηση μέσω δράσης(learning by doing) τα προβλήματα/θέματα που χαρακτηρίζονται από την περιπλοκότητα και είναι κοντά την πραγματικότητα μπορούν να αντιμετωπισθούν «πιο αποτελεσματικά» με την μέθοδο των σχολικών έργων. Σ’ αυτή την εργασία δίνεται μία συνοπτική εικόνα γύρω από τα προβλήματα όπως και τον τρόπο επίλυσης αυτών στις παραδοσιακές διαδικασίες μάθησης και κατόπιν μας εισάγει στην «μάθηση μέσω δράσης»(εμφανιζόμενη και με την μορφή Λογισμικού Παιχνιδιού(Λ.Π.)), η οποία θεωρείται από πολλούς από τις πλέον κατάλληλες για να κατανοήσουμε τον κόσμο που γίνεται ολοένα πιο περίπλο-κος, και να επιβιώσουμε σ’ αυτόν. Τα Λ.Π. επιτρέπουν την εξάσκηση σε περίπλοκες καταστάσεις και επηρεάζουν με θετικό τρόπο τη συμπεριφορά των μαθητών απέναντι στους υπολογιστές και γενικά ό,τι αφορά τις νέες τεχνικές/τεχνολογίες και αφετέρου ενισχύουν τη συνεργατική μάθηση εφόσον γίνεται ομαδικά. Στη συνέχεια αυτής της εργασίας παρουσιάζονται δύο παραδείγματα Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Ε.Λ.) όπως το “ EuroTour ” και το “SimCity 3000”. Κατόπιν ακολουθούν τα βασικά βήματα της διαδικασίας μάθησης και εξηγούνται τα προτερήματα και μειονεκτήματα της. Τέλος γίνεται μία συγκριτική εξέταση των παραπάνω συστημάτων Ε.Λ.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles