ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Δημοσιευμένα: Dec 19, 2023
Παναγιώτης Πολίτης
Μιχάλης Καραμάνης
Βασίλης Κόμης
Περίληψη

Η μάθηση βασισμένη σε συνθετικές εργασίες (project-based learning) αποτελεί ένα καινοτομικό μοντέλο σχολικών δραστηριοτήτων. Παρόλο που βασικές αρχές και στοιχεία των συνθετικών εργασιών έχουν διατυπωθεί από τις αρχές ήδη του 20ου αιώνα (Kirkpatrick, 1918, Rawcliffe, 1925), εντούτοις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα – σε αντίθεση με πολλά αντίστοιχα διεθνή – δεν έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες για την ένταξή τους στην σχολική πραγματικότητα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles