ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ


Δημοσιευμένα: Δεκ 19, 2023
Ηλίας Δελημπόκης
Θ. Ναλμπάντη
Σ. Δέλλας
Περίληψη

Στην εργασία αυτή επιχειρούμε μια καταγραφή και αποτίμηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν στο νομό Έβρου σχετικά με τις Νέες Τεχνολογίες πληροφορίας και Επικοινωνίας. Καταγράφονται τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν από το ΠΕΚ Αλέξ/πολης, το πρόγραμμα Οδυσσέας, το πρόγραμμα Τηλέμαχος και τα προγράμματα κινητικότητας του ΕΠΕΑΕΚ. Ακολουθούν εμπειρικά συμπεράσματα και προτάσεις για την πορεία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη συνέχεια.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles