Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ


Δημοσιευμένα: Δεκ 19, 2023
Δημήτριος Κονδύλης
Περίληψη

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια αναδρομή στα γεγονότα , στις προσπάθειες και στα αποτελέσματα που έφερε η εισαγωγή μερικών από τις υπηρεσίες Internet στον χώρο της Δ/θμιας Εκπ/σης Σάμου κατά την τελευταία τριετία.
Περιγράφονται οι αρχικές σκέψεις , οι συντονισμένες προσπάθειες , η συμβολή παραγόντων της εκπ/σης , τα αποτελέσματα όλων αυτών των προσπαθειών , καθώς και το τι αναμένεται απ’ όλα αυτά στο άμεσο μέλλον.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles