Η ΧΡΣΗ ΤΩΝ ΝΕΤ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ - ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ


Δημοσιευμένα: Δεκ 19, 2023
Ελένη Καραγιαννίδου
Περίληψη

Οι νέες τεχνολογίες έχουν κάνει τη ζωή των καθηγητών της Αγγλικής γλώσσας κάπως πιο “προκλητική” τα τελευταία χρόνια. Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτής της ανακοίνωσης είναι ότι συνδέει άμεσα την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας με το αναλυτικό σχολικό πρόγραμμα. Αυτό συμβαίνει με δύο τρόπους- Αρχικά, υπάρχουν σύνδεσμοι με ευρύτερους εκπαιδευτικούς στόχους όπως ανάπτυξη δεξιοτήτων ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ στη μάθηση, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ μάθησης, κ.α.
Κατά δεύτερο λόγο, υπάρχουν δεσμοί με άλλα σχολικά μαθήματα όπως Φυσικές Επιστήμες, Γεωγραφία, Γλώσσα, κ.α. Αυτό είναι σημαντικό για πολλούς λόγους. Η διδασκαλία γλωσσών είναι κομμάτι της εκπαίδευσης και χρειάζεται μεγάλη ευαισθησία και υπευθυνότητα.
Μια διεπιστημονική προσέγγιση προσφέρει στους μαθητές μια ιδανική ευκαιρία να κάνουν επανάληψη σε προηγούμενα γνωστικά πεδία και να συνδέσουν την καινούρια γνώση με την ' παλιά ' . Έτσι αυτή η γνώση γίνεται ενεργητική, κάνοντας την όλη διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική.
Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και το έργο του σε παγκόσμιο επίπεδο, με απευθείας συνδέσεις με την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του οργανισμού, οι εμπλεκόμενοι μαθητές όχι μόνο ευαισθητοποιούνται ως πολίτες του κόσμου αλλά ταυτόχρονα βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στη χρήση Η/Υ και ταυτόχρονα καλλιεργούν τις γλωσσικές τους ικανότητες στην Αγγλική. Παράλληλα διασκεδάζουν , μοιράζονται ιδέες, διαπραγματεύονται και παίζουν παιχνίδια ρόλων καθώς παίρνουν μέρος σε μια προσομοίωση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. , γνωστή ως Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών.
Το Ενιαίο Πειραματικό Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά είχε την τιμή να πάρει μέρος στο φετινό μαθητικό Μοντέλο του Ο.Η.Ε. που διεξήχθη στην Αθήνα (15-17//3/2001), εκπροσωπώντας την Ρουάντα ( κεντρική Αφρική ). Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ηλεκτρονικές ιστοσελίδες στο Internet για τη συλλογή στοιχείων σχετικών με το θέμα.
Συνεπώς είναι λογικό να λάβουμε τα παραπάνω υπόψη μας και να ενσωματώσουμε τη χρήση των νέων τεχνολογιών καθώς και τις εφαρμογές των πολυμέσων στη μεθοδολογία διδασκαλίας γλωσσών, γνωστή πλέον ως CALL (Computer Assisted Language Learning). Μια πράγματι εξαιρετική εμπειρία !

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles