"Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΛΙΛΑΙΟ" ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Δημοσιευμένα: Dec 19, 2023
Παναγιώτης Σωτηρόπουλος
Γεώργιος Μπακαλίδης
Περίληψη

Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Modellus
Γνωστικό Αντικείμενο και Τάξη: α) Ιστορία των επιστημών και της Τεχνολογίας Γ’ Λυκείου β)Φυσική Α’ Λυκείου
Ειδικότητες Καθηγητών που απευθύνεται: Φυσικοί, Μαθηματικοί
Διδακτική Προσέγγιση: Διδασκαλία της ενότητας "Η μελέτη του φαινομένου της κίνησης από το Γαλιλαίο" με τη βοήθεια ενός περιβάλλοντος προσομοίωσης των πειραμάτων του Γαλιλαίου με τα κεκλιμένα επίπεδα και κατάλληλων Φύλλων Εργασίας

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles