ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ MBL (MICROCOMPUTER BASED LABORATORY)


Δημοσιευμένα: Δεκ 19, 2023
Αθανάσιος Μωλ
Περίληψη

Στην εισήγηση αυτή αρχικά παρατίθενται κάποιες από τις δυσκολίες που εμφανίζουν οι μαθητές στην κατανόηση της Κινηματικής. Ακολουθεί μια γενική περιγραφή του MBL (Microcomputer Based Laboratory) σαν εργαστηρίου και σαν περιβάλλοντος μάθησης και στη συνέχεια περιγραφή της χρήσης του MBL στην Κινηματική. Παρουσιάζονται περιληπτικά οι στόχοι των φύλλων εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν στα MBL εργαστηριακά μαθήματα Κινηματικής σε μαθητές Α' Λυκείου (Τα φύλλα εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν είναι μετάφραση, διασκευή και προσαρμογή στην Ελληνική σχολική πραγματικότητα των φύλλων εργασίας που φτιάχτηκαν για τη διδασκαλία της κινηματικής από το C.M.S.T. (Center for Science and Mathematics Teaching του Πανεπιστημίου του Tufts της Μασαχουσέτης). Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη δομή των φύλλων εργασίας και ενδεικτικά παρατίθεται ένα φύλλο εργασίας για τη μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης με τη βοήθεια γραφικών παραστάσεων θέσης- χρόνου και αναλύεται η δομή του. Κατά την εισήγηση θα γίνει επίδειξη της χρήσης αισθητήρα κίνησης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles