ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΦΩΤΟΣ --> ΣΚΙΑ --> ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ


Δημοσιευμένα: Dec 19, 2023
Σοφία Σωτηρίου
Ιάκωβος Μαστρογιάννης
Περίληψη

Η δραστηριότητα Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός -> Σκιά -> Σκοτεινός θάλαμος αναπτύχθηκε σε περιβάλλον Microworlds Pro. Αναφέρεται στην σχετική ενότητα της Οπτικής για μαθητές της Β’ Γυμνασίου. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια επιπλέον διδακτική πρόταση για να ξεπερασθούν μαθησιακές δυσκολίες που τα παιδιά αυτής της ηλικίας αντιμετωπίζουν στην Οπτική. Κατά την διδασκαλία ζητούνται από τα παιδιά να δοθούν προβλέψεις και με την χρήση του λογισμικού επιδιώκουμε να προκληθούν μικρές γνωστικές συγκρούσεις που υποθέτουμε ότι θα τα βοηθήσουν να αναδιοργανώσουν τη σκέψη τους.
Η δραστηριότητα αποτελείται από τρεις σελίδες. Η πρώτη αναφέρεται στην ευθύγραμμη διάδοση του φωτός όπου παρουσιάζεται σημειακή φωτεινή πηγή που προκαλεί φωτεινή κηλίδα πάνω σε οθόνη. Η δεύτερη αναφέρεται στη δημιουργία σκιάς αντικειμένου που δέχεται φως από σημειακή φωτεινή πηγή. Η τρίτη περιλαμβάνει τη δημιουργία αντιστραμμένου ειδώλου φωτεινής πηγής με τη βοήθεια σκοτεινού θαλάμου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles