ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»


Δημοσιευμένα: Dec 19, 2023
Λουκία Μαρνέλη
Κατερίνα Γλέζου
Σπύρος Τσοβόλας
Περίληψη

Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού MODELLUS επιχειρούμε μια διδακτική προσέγγιση του φαινομένου της διάθλασης του φωτός. Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ Τάξης Γυμνασίου που έχουν διδαχθεί το αντίστοιχο κεφάλαιο της Οπτικής.
Το πρόγραμμα αποτελεί εικονική αναπαράσταση του φαινομένου της διάθλασης. Στην πειραματική διδασκαλία, οι μαθητές διαπιστώνουν στατικά τη διάθλαση μιας φωτεινής δέσμης, βλέποντας το μολύβι να φαίνεται σπασμένο ή το κέρμα να φαίνεται σε ψηλότερο σημείο. Με τη βοήθεια του προτεινόμενου προγράμματος, μπορούν να παρατηρούν την πορεία της φωτεινής δέσμης, να παρακολουθούν τις τιμές των γωνιών πρόσπτωσης και διάθλασης, και με τη βοήθεια και της γραφικής παράστασης να καταλήγουν σε μια μεταξύ τους σχέση.
Η διαδικασία της πρόβλεψης και της επιβεβαίωσης των απόψεων των μαθητών, βοηθάει τον μαθητή να ανακαλέσει τα νοητικά του σχήματα και πιθανόν να τα ανασκευάσει.
Το παιδαγωγικό σενάριο αναφέρεται σε δύο δραστηριότητες, όπου ο μαθητής στην πρώτη δραστηριότητα παρατηρεί και εξάγει συμπεράσματα για το φαινόμενο της διάθλασης, ενώ στην δεύτερη διαπιστώνει την ολική ανάκλαση του φωτός και υπολογίζει την οριακή γωνία σε διάφορα υλικά. Το φύλλο εργασίας που αναπτύσσεται αναφέρεται στην πρώτη δραστηριότητα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles