ΑΣ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ


Δημοσιευμένα: Dec 19, 2023
Β. Τσίτσος
Περίληψη

Οι Νέες τεχνολογίες μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στο να προσεγγίζουμε τις γνωστικές περιοχές που μας ενδιαφέρουν από τη σκοπιά του ερευνητή.
Η μέθοδος που χρησιμοποιώ περιγράφεται σχηματικά παρακάτω:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
ΠΕΙΡΑΜΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles