ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Ή ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ; ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ y=ax+b ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ


Δημοσιευμένα: Δεκ 19, 2023
Παναγιώτης Σωτηρόπουλος
Γεώργιος Μπακαλίδης
Περίληψη

Η σύνδεση μεταξύ τριών, διαφορετικών κατά Bruner, τρόπων αναπαράστασης α) του ενεργητικού (enactive), β) του εικονικού (iconic) και γ) του συμβολικού (symbolic) αποτελεί ένα από τα προβλήματα που η διδακτική πράξη καλείται να αντιμετωπίσει συχνά. Οι δυσκολίες γνωστικής αλλά και επιστημολογικής φύσης που παρουσιάζονται με τη μελέτη των συναρτήσεων και των συναρτησιακών σχέσεων γενικότερα, και της συσχέτισής τους με προβλήματα συγκεκριμενοποίησης των εννοιών που εμπλέκονται, έχουν αναφερθεί συχνά στη βιβλιογραφία.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles