Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ


Δημοσιευμένα: Δεκ 19, 2023
Νίκος Καμπράνης
Περίληψη

Σας λένε τη φράση: "Η θερμοκρασία σε ένα τόπο είναι φαινόμενο περιοδικό". Σας δίνουν επίσης τον ακόλουθο πίνακα τιμών μέσης θερμοκρασίας Αθηνών
(Ιανουάριος 1983 - Δεκέμβριος 1984). Δραστηριότητα με εκπαιδευτικό λογισμικό.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles