ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ PROJECT ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ


Δημοσιευμένα: Dec 19, 2023
Μαρία Κασκαντάμη
Περίληψη

Στην εισήγηση που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα project για την υλοποίηση του οποίου αξιοποιούνται υπηρεσίες που προσφέρει στα δικτυωμένα ελληνικά σχολεία το Πανελλήνιο Δίκτυο Σχολείων. Το project αυτό σχεδιάστηκε με αφορμή τον εορτασμό του 2001 ως έτους ΄΄Σωκράτη΄΄. Πρόκειται για μια διαδικτυακή συζήτηση μεταξύ μαθητών δύο σχολείων διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, με κύριο στόχο την άσκηση των μαθητών στην ανάπτυξη και αντίκρουση επιχειρημάτων. Γίνεται χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, NetMeeting (επικοινωνία με εικόνα και φωνή και χρήση Whiteboard), Discussion Forum και ειδικού χώρου δημοσίευσης σχολικών εργασιών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Επισημαίνονται οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση του project και παρουσιάζονται οι στόχοι που επιδιώκονται. Περιγράφονται τα στάδια υλοποίησης του project και αναλύονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Στη συνέχεια προτείνεται μία παραλλαγή του project προκειμένου να υλοποιηθεί ως μάθημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση υπηρεσιών Τηλεκπαίδευσης που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Το Πανελλήνιο Δίκτυο Σχολείων είναι ένα διαρκώς εξελισσόμενο έργο, το οποίο έχει σκοπό με τις υπηρεσίες που παρέχει να μετατρέψει ένα σχολικό εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών σε εργαστήριο εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν να εφαρμοστούν , να αξιολογηθούν και να χρησιμοποιηθούν νέες εκπαιδευτικές μέθοδοι.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles